Gdzie i po jaki kredyt – banki i parabanki

Realia gospodarki wolnorynkowej sprawiają, iż obsługa gospodarcza podmiotów finansowych musi iść wielopłaszczyznowo. Treścią tej obsługi są banki komercyjne, będące integralnymi składniki rynku ekonomicznego a zarazem starające się zachować wolność w aparacie. Instytucje bankowe są podmiotami zajmującymi wysokie kapitały, doświadczenie i różnorodny wjazd do informacji rynkowej, dzięki czemu mogą pracować ciągłej alokacji kapitału. Przez takie życia stymulują procesy ziemi oraz napędzają koniunkturę rynkową. Otoczenie makroekonomiczne wykazuje tendencję do regularnym przekształceń, a banki komercyjne mają silnie rozbudowane sieci przepływu kapitału. Propozycja towarów bankowych jest rozwijana przez niskie stawki procentowe a oczekiwania ostrożnościowe. Z obecnego sensu użytkownicy nie są zainteresowani odbieraniem poprzez co banki odnotowują spadek wartości depozytów. Aby przeciwdziałać odpływowi depozytów, instytucje kredytowe są zmuszone do zwiększania oprocentowania rachunków ekonomicznych na stopniu 3,5-4,0%.

Awans do edukacji za doradztwem rozwiniętego szkolnictwa, mediów a Internetu dodaje się do zdrowszej znajomości także posiadania wyższej wiedzy. Petenci banków tworzą coraz trudniejsze wymagania wobec banków również w poziomie wstępu do szerokich usług bankowych, zapewnienia bezpieczeństwa jak rzadko dostępności, szybkości, formy usług, transparentności, przestrzegania przepisów odpowiedzialna i norm etyki). Konkurencja cenowa przestaje być najważniejszym aspektem na zbycie usług bankowych. Klient, a dobrze usuwanie jego spraw zatrzymuje się najważniejsze. Zróżnicowanie portfela usług, komplementarność oferty zapewnia przewagę produktową.

Sektor usług gospodarczych to oraz pole zlecenia korporacji, jakie proponują dotacji z oryginalnych środków. Także mają produkty inwestycyjne oraz gospodarcze. Podmioty te wskazywane są parabankami (bankowość równoległa, sng. Shadow banking). Parabanki na osobistą rolę nie chcą ma koncesji ani licencji. Nie zależą i nadzorowi finansowemu, a pieniądz zostawiany im przez kontrahentów nie jest otoczony żadną gwarancją. Rozwój parabanków pada na wstęp XXI wieku. Od 2002 roku patrzy się były wzrost kategorie tego standardu podmiotów gospodarczych. Nakłada się, iż wartość wszystkiego systemu parabanków zawiera ok. 50 bln euro a tworzy 25-30% całego układu gospodarczego. W USA odsetek udziału jest też ogromniejszy oraz wynosi 35-40%.

Kolejnym trendem we nowej akcji kredytowej jest działanie crowdfundingu – peer to peer, zatem internetowa bankowość, umożliwiająca udzielanie oraz odbieranie pożyczek od przyszłych klientów serwisu. W praktyce różnice pomiędzy kredytami oraz pożyczkami usuwają się, oraz użytkownicy przyjmują też wzięcia wymiennie. Warto zwrócić uwagę, że pożyczki „poziome” peer-to-peer są świadczone przez podmiot posiadający nadwyżki finansowe, podmiotowi poszukującemu środki finansowe. Strony zestawiają ze sobą szczerze warunki pożyczki. Potencjalni pożyczkobiorcy muszą przekonać pożyczkodawców o własnej wiarygodności kredytowej. Charakterystyczna cechą crowdfundingu jest małe oprocentowanie kredytu, oraz portal osiąga przychody z stawki za wykonywane usługi. Analogicznie gdy w losu parabanków, procesy bankowości komputerowej nie podlegają nadzorowi ani regulacjom prawnym, tak jak normalne banki. Przykładami portali są: Prosper, Okos,pl, Zopa czy Isepankur.

Advertisements